SERVIS

Servis

U jamstvenom roku, kao i nakon toga uspješno održavamo color i crno bijele fotokopirne aparate, telefakse i pisače Canon. Educirano servisno osoblje uslugu servisa obavlja u prostorijama korisnika, a veće popravke i kvarove u našoj radionici. Sve nastojimo obaviti u najkraćem mogućem roku.

Naš imperativ je kvalitetna i brza usluga te pristupačna cijena izvršenih radova i ugrađenih rezervnih dijelova. Ugrađujemo originalne rezervne dijelove, prema preporukama proizvođača. Veliki broj stalnih korisnika naših usluga dovoljan je dokaz za to.

Povjerite nam održavanje Vaših aparata i sami ćete se uvjeriti u to. Servis obavljamo na području cijele Hrvatske. Naručenu uslugu obavljamo u roku 24 sata, a u slučaju hitne intervencije u najkraćem mogućem roku. Koristimo Canonovu daljinsku dijagnostiku uređaja.

Dođe li do pogreške ili uređaj ne funkcionira sukladno definiranim standardima, automatski ćemo biti obaviješten o tome putem e-mail poruke. Naše servisno osoblje je visokokvalificirano i certificirano s višegodišnjim iskustvom.

Za više informacija
stojimo vam na
raspolaganju za sva
pitanja i u svakom
trenutku.

[email protected]