NAJAM

Najam

IBS TECH d.o.o. Vam nudi uslugu najma multifunkcijskih uređaja koje možete kvalitetno i brzo integrirati u svoju informatičku i komunikacijsku infrastrukturu, te iskoristiti velike prednosti koje ovi uređaji nude svojim korisnicima.

Prednost multifunkcijskih uređaja je mogućnost obavljanja više poslova na jednom uređaju kao što su ispis, kopiranje, slanje skeniranog sadržaja na e-mail i/ili direktorij na računalu, itd.

Time se podiže produktivnost i efikasnost korisnika. Kod usluge najma, dobivate na korištenje uređaje koji su u vlasništvu IBS TECH d.o.o., a time nama povjeravate i kompletnu brigu oko njihovog ispravnog i kvalitetnog funkcioniranja.

Također kod usluge najma dobivate fleksibilnost u odabiru broja i karakteristika multifunkcijskih uređaja te na taj način se jednostavno i brzo prilagođavate trenutnim potrebama tvrtke.

Sve troškove oko dostave i instalacije uređaja na Vašu lokaciju, edukacije korisnika, redovnog održavanja, servisa i otklanjanja kvarova, tonera za ispis (papir potreban za rad stroja nije uključen u cijenu ispisa), rezervnih dijelova, putnih troškova i rad servisera snosi IBS TECH d.o.o., a Vaš jedini trošak je ugovorena cijena najma koju plaćate mjesečno ne temelju ugovorenih uvjeta.

Za više informacija
stojimo vam na
raspolaganju za sva
pitanja i u svakom
trenutku.

[email protected]